Czasowe

Dzierżoniów oczami dawnych mieszkańców

2017-04-12

26. 06.2012 – 14. 10. 2012

Dzierżoniowskie drzwi i portale

2017-04-11

14. 03. 2012 – 18. 04. 2012

Architektura Dzierżoniowa w twórczości Pawła Gładkowa

2017-04-11

Wystawa inaugurująca działalność Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa 15. 12. 2011 – 29. 02. 2012