WIEŻA RATUSZOWA

ratusz w DzierżoniowiePoczątki dzierżoniowskiego ratusza sięgają XIV wieku. Wieża ratuszowa, zbudowana została na planie kwadratu. Do rozbudowy i podwyższenia wieży ratuszowej doszło w 1617 r. kiedy to otrzymała renesansowy hełm oraz kamienną balustradę z herbem miasta i godłem Habsburgów, które zachowały się do dziś. Do jej wnętrza prowadzą dwa gotyckie wejścia ozdobione ostrołukowymi ceglanymi portalami.

Na wieży od południowej strony (poniżej tarczy zegarowej) znajduje się kopia, zaginionej w latach 80. XX wieku, postaci z bębenkiem, upamiętniającej legendarnego dobosza ratującego miasto z opresji, podczas oblężenia przez wojska szwedzkie. Wchodząc po schodach podziwiać można płótna ze starymi fotografiami i widokówkami miasta, głównie z okresu przedwojennego.
Przez cały rok z galerii wieży można podziwiać panoramę Kotliny Dzierżoniowskiej, także przez lunetę widokową. Stwarza ona możliwość oglądania okolicy Dzierżoniowa z 25-krotnym zbliżeniem (obecnie luneta jest w naprawie).

mechanizm zegara dzierżoniowskiego ratuszaWchodząc na wieżę ratuszową można zobaczyć mechanizm zabytkowego zegara, wskazującego czas mieszkańcom Dzierżoniowa już od kilku wieków. Przy starym mechanizmie zamontowano panel, dzięki któremu można poznać ciekawą historię zegara dzierżoniowskiego, wybierając jeden z czterech języków (polski, angielski, niemiecki lub czeski). Mechanizm zegara na wieży w Dzierżoniowie wyprodukowano i zamontowano w 1882 r. Od tego czasu był on wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. W sumie pracował ponad 100 lat.

Od 2024 roku obsługą wieży ratuszowej zajmuje się Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.
Wejście do wieży ratuszowej znajduje się za żelazną bramą.

W dolnej części wieży dzierżoniowskiego ratusza znajduje się warsztat menniczy, który jest rekonstrukcją XIV-wiecznej Mennicy Miejskiej. Można zobaczyć tam pokaz wybijania pamiątkowych monet – halerza z 1352 roku z inicjałami MCR (Moneta Civitas Rychbach) na awersie i dolnośląskim orłem na rewersie. Przywilej bicia takiej monety nadał mieszczanom ówczesnego Rychbachu książę piastowski Bolko II.

warsztat menniczy

Przy wejściu ma wieżę ratuszową można nabyć mapy Dzierżoniowa i okolic, widokówki, wydawnictwa, pamiątki związane z Dzierżoniowem oraz kopie pamiątkowych monet wybijanych w warsztacie menniczym.

Wieża ratuszowa udostępniana jest od wtorku do niedzieli:


Styczeń – 10.00 – 14.00 ze względów organizacyjnych – wejście o pełnej godzinie, tylko dla grup zorganizowanych, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (od poniedziałku do piątku). Ostatnie wejście o godz. 13.00
Luty – 10.00 – 14.00 – po zgłoszeniu telefonicznym
Marzec – 10.00 – 14.00 – po zgłoszeniu telefonicznym (31 marca – zamknięte)
Kwiecień – 10:00 – 15:00 – wejście o pełnej godzinie (ostatnie wejście o godz. 14.00) (1 kwietnia – otwarte!)
Maj – 10:00 – 15:00 (1-5, 30 maja – otwarte!)
Czerwiec – 10:00 – 16:00
Lipiec – 10:00 – 16:00
Sierpień – 10:00 – 16:00
Wrzesień – 10:00 – 15:00
Październik – 10:00 – 14:00
Listopad – 10:00 – 14:00
Grudzień – 10:00 – 14:00

Zgłoszenia telefoniczne: tel. 74 64 64 661 wew. 21 lub tel. 512 306 196 (Muzeum Miejskie Dzierżoniowa).
Kontakt mailowy: wieza@mmdz.pl

Poniedziałki: zamknięte

Wstęp na wieżę ratuszową był bezpłatny do dnia 31 maja 2024 r.

Od 1 czerwca 2024 r. obowiązuje cennik:
– bilet indywidualny – 5 zł
regular ticket – 5,00 PLN
– bilet grupowy – 50 zł
group ticket – 50,00 PLN (for 10 – 15 persons)

Posiadacze Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny są uprawnieni są do bezpłatnego wstępu.

Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych wieża ratuszowa będzie zamknięta.

Regulamin korzystania z wieży widokowej

 1. Taras widokowy wieży ratuszowej znajduje się na wysokości 47 metrów.
 2. Wejście na wieżę odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Wieża ratuszowa objęta jest monitoringiem wizyjnym.
 4. Jednorazowo na wieży mogą przebywać minimalnie 2 osoby, a maksymalnie 15 osób zwiedzających, w czasie nie dłuższym niż 20 min.
 5. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą wejść na wieżę wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Na terenie wieży obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych.
 7. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystające z wieży, powinny zachować szczególną ostrożność.
 8. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
 9. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne wejście jak i zejście z wieży.
 10. Wieża nie będzie dostępna dla zwiedzających w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność, podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu, podczas burzy i silnych wiatrów.
 11. Podczas zwiedzania wieży zabrania się biegania po schodach, zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów, wspinania na barierkę tarasu, wspinania po elewacji wieży, hałasowania i niszczenia sprzętu, nanoszenia napisów na elementach konstrukcji wieży, używania otwartego ognia.
 12. Ostatnie wejście na wieżę ratuszową następuje 30 min. przed jej zamknięciem.
 13. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze w trybie postępowania karno-administracyjnego.
 14. Za wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi osoba, która tę szkodę wyrządziła, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekunowie.
 15. Urząd Miasta w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu korzystania z wieży i ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 16. Dokładne daty otwarcia i zamknięcia obiektu dla zwiedzających w danym roku kalendarzowym są zamieszczane i aktualizowane na stronie www.dzierzoniow.pl.