Zwiedzanie

Muzeum zaprasza

Obowiązujące zasady zwiedzania  Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa:
– muzeum jest dostępne dla zwiedzających od wtorku do piątku oraz w niedziele;
– zwiedzanie muzeum zaczynamy o pełnych godzinach

1 maja Muzeum będzie zamknięte.
2 maja Muzeum będzie otwarte od 9:00 do 16:00 (ostatnie wejście o 15:00).
3 maja Muzeum będzie otwarte od 12:00 do 17:00 (ostatnie wejście o 16:00).

1 - 5 maja wieża ratuszowa będzie otwarta od 10:00 do 15:00. Wejścia o pełnych godzinach
(ostatnie wejście o 14.00).

 

Godziny zwiedzania:

wtorek, czwartek, piątek: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
środa: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
niedziela: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
Prosimy o punktualność

 

W sezonie letnim (maj - wrzesień):
In the summer season (May - September):

wtorek, czwartek, piątek – 9:00 – 16:00
Tuesday, Thursday, Friday - 9 a.m. - 4 p.m.

środa – 11:00 – 18:00
Wednesday - 11 a.m. - 6 p.m.

niedziela – 11:00 – 17:00
Sunday - 11 a.m - 5 p.m.

W sezonie zimowym (październik - kwiecień):
In the winter season (October - April):

wtorek, czwartek, piątek – 9:00 – 16:00
Tuesday, Thursday, Friday - 9 a.m. - 4 p.m.

środa – 11:00 – 18:00
Wednesday - 11 a.m. - 6 p.m.

niedziela – 11:00 – 16:00
Sunday - 11 a.m - 4 p.m.

 

Park - lapidarium

Dostępny bezpłatnie w godzinach otwarcia muzeum.

During the muzeum opening hours.

Opłaty za wstęp:

Opłaty za wstęp można dokonać gotówką lub kartą.

WYSTAWY STAŁE:

bilet normalny - 10,00 zł
regular ticket - 10,00 PLN

bilet ulgowy - 5,00 zł (młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści)
reduced ticket - 5,00 PLN

bilet grupowy* - 50,00 zł (dla grup zorganizowanych od 15 do 25 osób)
group ticket - 50,00 PLN (for 15 - 25 persons)

w każdą niedzielę wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny
Sundays - free admission

Posiadacze Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci do 5 r.ż. uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji.

*Chęć zwiedzania muzeum z przewodnikiem, w przypadku grup zorganizowanych, należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym terminem.

Kontakt: tel. 74 64 64 661 wew. 21