Projekty

Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż Muzeum jest w trakcie realizacji mikroprojektu pn. „Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa”, którego celem jest zwiększenie odpowiedzialności regionu pogranicza poprzez rewaloryzację oraz ekspozycję niezwykle cennych portali będących elementem polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt ten jest realizowany zgodnie z umową nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002725/176 o dofinansowanie mikroprojektu typu B w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej eZamawiający, która znajduje się pod adresem internetowym:
https://mmdz.ezamawiajacy.pl/pn/mmdz/demand/notice/public/42271/details