Lekcje

LEKCJE MUZEALNE DLA DOROSŁYCH

W 2024 roku zapraszamy do udziału w bezpłatnych lekcjach muzealnych dla dorosłych:

  • 14.01.2024 r. godz. 15:00 „Ostatni  ręczni tkacze w naszej małej ojczyźnie”
  • 11.02.2024 r. godz. 15:00 „Von Czirszki- ostatni właściciel pałacu w Kiełczynie”
  • 10.03.2024 r. godz. 15:00 „Ks. Karol Hellmann – w 100-tną rocznicę pożaru kościoła w Mościsku”
  • 14.04.2024 r. godz. 15:00 „Kilka słów o staropolszczyźnie – śląskie nazwiska w naszej małej ojczyźnie

Czas trwania lekcji to około 30 min.

LEKCJE MUZEALNE – OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Informacje ogólne:
Czas trwania lekcji to ok. 1 godzina.
Cena lekcji muzealnej:
60 zł za grupę
80 zł za grupę w przypadku lekcji z warsztatami plastycznymi.

Opiekunowie są zwolnieni z opłat.
Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób.
Opiekun odpowiada za dyscyplinę grupy.

W wypadku szczególnego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może przerwać zajęcia.

Rezerwacji lekcji muzealnej najlepiej dokonać 2 tygodnie przed planowanym terminem zajęć.
Chęć zwiedzania muzeum z przewodnikiem w przypadku grup zorganizowanych należy zgłosić dzień przed planowanym terminem.

Kontakt w sprawie lekcji muzealnych:  tel. 74 64 64 661 wew. 21

oferta edukacyjna muzeum na rok szkolny 2023/2024.pdf

Przedszkola, Szkoły podstawowe klasy I-III

Kontakt:
muzeum@mmdz.pl
lub  tel. 74 64 64 661 wew. 21

1. Co znaczy muzeum?

   czas trwania: 60 min.

   koszt: 80 zł

Na zajęciach dzieci poznają etymologię wyrazu muzeum i dowiedzą się jaką funkcję spełnia tego rodzaju instytucja, co się w niej znajduje, skąd pochodzą zbiory, na czym polega praca muzealników, jakie są najbardziej znane muzea w Polsce i dlaczego warto je odwiedzać. Uczniowie dowiedzą się również kiedy powstało Muzeum Miejskie Dzierżoniowa i czym się zajmuje. Zapoznają się także z pojęciami: eksponat, kolekcja, wystawa. Zajęcia kończą się wypełnieniem karty z krzyżówką.

2. Najcenniejsze zabytki Dzierżoniowa dla najmłodszych

   czas trwania: 60 min.

   koszt: 80 zł

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o zabytkach Dzierżoniowa. Za pomocą prezentacji multimedialnej opracowanej na podstawie miejskiej trasy turystycznej „Trakt Smoka” uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi zabytkami Dzierżoniowa. Na zakończenie lekcji odbywają się zajęcia plastyczne.

3. Mój Dzierżoniów – poznaj symbole i patrona miasta.

   czas trwania: 60 min.

   koszt: 80 zł

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o historii i kulturze Dzierżoniowa, zapoznająca uczniów z sylwetką patrona miasta, świętym Jerzym a także legendą o nim. Uczestnicy zastanowią się, co to jest legenda i ile jest tych związanych z Dzierżoniowem. Uczniowie poznają najważniejsze symbole miasta i ich znaczenie. W części warsztatowej lekcji przewidziane są zajęcia plastyczne i zadania (dostosowanie części warsztatowej do określonej grupy uczniów).

4. Polskie symbole narodowe.

   czas trwania: 60 min.

   koszt: 10 zł / osobę

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o historii Polski. Uczestnicy, w ciekawy i przystępny sposób, poznają podstawowe polskie symbole narodowe. Na podstawie prezentacji multimedialnej odgadną m.in. od kiedy znak orła białego towarzyszy Polakom, znaczenie narodowych: barw i najważniejszej polskiej pieśni – hymnu. W części warsztatowej lekcji przewidziane są zajęcia i zadania plastyczne (dostosowanie części warsztatowej do określonej grupy uczniów). Do materiałów dołączone jest wielostronicowe wydawnictwo - kolorowanka tematyczna, prezentująca sylwetki znanych Polaków, symbole narodowe oraz najważniejsze polskie zabytki. Wszystkie materiały uczestnicy zabierają ze sobą.

Szkoły podstawowe klasy IV-VIII

Kontakt:
muzeum@mmdz.pl
lub  tel. 74 64 64 661 wew. 21

1. Najcenniejsze zabytki Dzierżoniowa.

   czas trwania: 60 min.

   koszt: 60 zł

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o zabytkach Dzierżoniowa. Za pomocą prezentacji multimedialnej opracowanej na podstawie miejskiej trasy turystycznej „Trakt Smoka” uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi zabytkami Dzierżoniowa.

2. Dzierżoniów dawniej i dziś
   czas trwania: 60 min.

   koszt: 60 zł

Lekcja muzealna oparta o pracę w grupach, polegająca m.in. na rozwiązywaniu zagadek zadanych przez edukatora, rozpoznawaniu dawnych obiektów miasta oraz odnalezienie ich właściwej lokalizacji na współczesnej mapie miasta. Rozwiązaniu zadań będzie towarzyszyć komentarz edukatora dotyczący danego obiektu.

3. Jak wyglądało dawne życie mieszczańskie w Dzierżoniowie? Życie miejskie i wiejskie 100 lat temu

    czas trwania: 60 min.

    koszt: 60 zł*

Lekcja muzealna z zakresu wiedzy o historii i kulturze regionu, wprowadzająca w zagadnienie dawnej kultury mieszkania. Zajęcia prowadzone w oparciu o pokaz slajdów oraz ekspozycję muzealną: salonik mieszczański i izbę wiejską. Uczniowie poznają miejskie i wiejskie wnętrza z przełomu XIX i XX wieku oraz różnice pomiędzy nimi. W części warsztatowej lekcji przewidziane są zajęcia plastyczne i zadania (dostosowane do określonej grupy uczniów).

*Koszt lekcji z warsztatami wynosi 80 zł

4. Różnorodność religijna Dzierżoniowa

    czas trwania: 60 min.

    koszt: 60 zł*

W trakcie tej lekcji uczniowie poznają grupy wyznaniowe zamieszkujące przez wieki w Dzierżoniowie (protestanci, katolicy, żydzi, prawosławni), zapoznają się ze specyfiką ich wiary, zwyczajami oraz dowiedzą się gdzie znajdowały się ich świątynie lub domy modlitwy. Lekcja wprowadza temat tolerancji religijnej.

Szkoły średnie

Kontakt:
muzeum@mmdz.pl
lub  tel. 74 64 64 661 wew. 21

Jerzy Kaszyński
1. Historia żołnierzy wyklętych w powojennej Polsce i Dzierżoniowie

    czas trwania: 60 min.

    koszt: 60 zł

Lekcja muzealna przybliżająca historię polskiego podziemia antykomunistycznego z lat 1944-1963. Pierwsza część zajęć poświęcona jest najważniejszym organizacjom i oddziałom partyzanckim z różnych obszarów Polski. Następnie przedstawiona jest historia żołnierzy wyklętych z Dzierżoniowa i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem historii trzech żołnierzy Armii Krajowej, zamordowanych po wojnie w dzierżoniowskim więzieniu.

2. Historia Zakładów Radiowych DIORA

    czas trwania: 60 min.

    koszt: 60 zł

Lekcja muzealna podczas której uczniowie poznają historię pierwszych w Polsce zakładów radiowych. Lekcja uzupełniona jest o prezentację multimedialną oraz zwiedzaniem wystawy radioodbiorników Zakładów Radiowych “Diora” w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa.

3. Historia przedwojennego i powojennego przemysłu w Dzierżoniowie

    czas trwania: 60 min

    koszt: 60 zł

Lekcja muzealna dzięki, której uczestnicy zostaną wprowadzeni w historię przemysłową Dzierżoniowa. Do przeprowadzenia lekcji zostanie wykorzystana prezentacja multimedialna, w której znajdą się informacje o obiektach przemysłowych naszego miasta.