Mistrzowskie jak rzadko które… Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce

2019-04-05 MMDZ

02. 04. 2019 – 18.  08. 2019 28. 06. 2019

Wystawa „Mistrzowskie jak rzadko które …” Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce przedstawia ogrody krajobrazowe położone na wschód od Odry, zaprojektowane przez jednego z najwybitniejszych architektów krajobrazu XIX wieku – Petera Josepha Lenné. Na przygotowanych planszach można zobaczyć szereg niezwykłych i malowniczych scenerii, złożonych kompozycji i bogatych szat roślinnych. Wśród licznie przedstawionych założeń parkowych odkryjemy m.in. wyjątkowe ogrody pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim czy park Szczytnicki we Wrocławiu. Wystawa bazuje na wynikach projektu badawczego, realizowanego przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i Wyższą Szkołę w Neubrandenburgu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, we współpracy  z szeregiem partnerów w Niemczech i Polsce.

Wernisaż wystawy odbył się 2 kwietnia 2019 r., podczas którego, Paula Kopczyk architekt krajobrazu, wygłosiła wykład pt.: „Działalność projektowa Petera Josepha Lenné -umiłowaniem pięknego i harmonijnego krajobrazu”.

Wystawa Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Berlińsko-Brandenburskiej Fundacji Pruskich Pałaców i Ogrodów, przygotowana została w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz niemieckiej.