Czasowe

Zabawki naszych dziadków

2017-04-12

06. 03. 2013 – 19. 05. 2013

Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych

2017-04-12

01. 02. 2013 – 28. 02. 2013

Dzierżoniów oczami dawnych mieszkańców

2017-04-12

26. 06.2012 – 14. 10. 2012

Dzierżoniowskie drzwi i portale

2017-04-11

14. 03. 2012 – 18. 04. 2012

Architektura Dzierżoniowa w twórczości Pawła Gładkowa

2017-04-11

Wystawa inaugurująca działalność Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa 15. 12. 2011 – 29. 02. 2012