Powstania Śląskie 1919-1920-1921

2022-05-04 MMDZ

02.05.2022-30.06.2022

Dziś, 2 maja 2022 roku, Burmistrz Dzierżoniowa, Pan Dariusz Kucharski otworzył nową wystawę plenerową „Powstania Śląskie 1919-1920-1921”. Ekspozycja składająca się z wielu informacyjnych tablic jest umieszczona wzdłuż ogrodzenia Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Jej tematem są oczywiście tytułowe powstania śląskie, które choć były ograniczone terytorialnie do obszaru Górnego Śląska, to miały ogromne znaczenie dla całej Polski. Warto też pamiętać, iż w powojennym Dzierżoniowie żyli również powstańcy śląscy, a do dziś mieszkają tu ich potomkowie. Dlatego wystawa ta jest nie tylko wspaniałym źródłem wiedzy historycznej, ale także hołdem dla powstańców śląskich. Ekspozycję można oglądać w Dzierżoniowie dzięki uprzejmości jej właścicieli – Instytutu de Republica oraz Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.