Złota epoka Jagiellonów

2020-10-20 MMDZ

„Złoty wiek Jagiellonów” to wirtualna wystawa przygotowana z okazji 500-lecia urodzin króla Zygmunta Augusta.

Nawiązując bezpośrednio do popularnego określenia „złoty wiek kultury polskiej”, wystawa skupia się na okresie panowania ostatnich dwóch Jagiellonów, wykorzystując głównie zbiory Narodowego Instytutu Ossolińskiego (Ossolineum) . Przedstawia także relikty z czasów powstania potęgi tej dynastii, artefakty kluczowe dla opisu 200 lat panowania Jagiellonów, aż do schyłkowego okresu, który kończy się śmiercią Zygmunta Augusta.

W imieniu Narodowego Instytutu Ossolińskiego zapraszamy na wystawę!
Adolf Juzwenko
Dyrektor, Instytut Narodowy im. Ossolińskich

(https://zlotaepoka.ossolineum.pl)