Zapraszamy na uroczyste podsumowanie drugiej edycji projektu „Historie mówione dzierżoniowian”.

2019-11-15 MMDZ

Zapraszamy na uroczyste podsumowanie drugiej edycji projektu „Historie mówione dzierżoniowian” realizowanego przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami we współpracy partnerskiej z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie. Działania projektowe skupiały się na rejestrowaniu relacji mówionych świadków minionych wydarzeń z życia Dzierżoniowa, pozyskiwaniu i digitalizowaniu starych fotografii i dokumentów związanych z miastem. Zebrany materiał wzbogacił zasoby Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa dostępnego pod adresem: dzierzoniowskiearchiwum.pl. Zadanie  uzyskało dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu Patriotyzm Jutra, oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.