Umundurowanie żołnierza polskiego na frontach walk o wolność

2017-04-12 MMDZ

11. 11. 2012 – 25. 01. 2013

Wystawa mundurów z kolekcji Ireneusza Dojasa, Piotra Kuryło, Tomasza Ligięzy i Andrzeja Sas Jaworskiego.

Najstarszym eksponatem wystawy był ubiór powstańca styczniowego z 1863 roku. Mundur oficera „Błękitnej Armii” Gen. Hallera, również prezentowany na ekspozycji, jest pięknie zachowaną pamiątką i dowodem ciągłości walki o niepodległość w tym okresie. Najliczniej reprezentowane były pamiątki i mundury okresu międzywojennego i lat 1939-1947 czyli od dnia wybuchu II wojny światowej do momentu rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie.