Stan wojenny w powiecie dzierżoniowskim

2017-04-19 MMDZ

13. 12. 2016 – 15. 01. 2017

13 grudnia 2016 r. obchodzimy 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa przygotowano wystawę czasową pt. „Stan wojenny w powiecie dzierżoniowskim”. Na wystawie udostępniono archiwalne fotografie wykonane podczas manifestacji z 31 sierpnia 1982 roku, podziemne wydawnictwa, plakaty i ulotki „Solidarności” rozprowadzane na terenie dzisiejszego powiatu dzierżoniowskiego, powielacz podziemnych struktur dzierżoniowskiej „Solidarności” oraz umundurowanie MO i ZOMO z wyposażeniem.

Wernisaż wystawy odbył się 13 grudnia o godz. 17:00

W ramach obchodów zaplanowano cykl wydarzeń towarzyszących:

14 grudnia, godz. 16.00 – pokaz filmu „Towarzysz generał idzie na wojnę – prawda o stanie wojennym” w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa (ul. Świdnicka 30);

15 grudnia, godz. 12:00 – wykład dra Łukasza Kamińskiego pt. „Stan wojenny po 35 latach” w sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (ul. Świdnicka 23)

Wystawę przygotowano ze zbiorów własnych Muzeum, IPN we Wrocławiu, NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk oraz dzięki życzliwości mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej.