Śląsk w kartografii XV-XVIII w.

2017-04-13 MMDZ

22. 11. 2013 – 26. 01. 2014

Wybitna wystawa „Śląsk w kartografii XV-XVIII w.”, będąca wynikiem starań niemieckich badaczy, zawita do Dzierżoniowa.  Na wystawie prezentowano mapy, książki i weduty śląskich miast ze zbiorów Haus Schlesien w Koenigswinter, w tym słynną mapę wrocławskiego nauczyciela i kartografa Martina Helwiga z 1561 roku, które to niezwykłe pod względem technicznym i estetycznym dzieło kartografii stało się na ponad sto lat wzorem dla wszystkich innych map śląskich. Na wystawie były także mapy Księstwa Świdnickiego z XVII i XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Ekspozycję uzupełniono tablicami informacyjnymi przybliżającymi czasy Martina Helwiga. Wernisaż wystawy odbył się 22 listopada o godzinie 17.00. – wykład wygłosił Manfred Spata.