Polskie Symbole Narodowe

2023-07-14 MMDZ

02.05.2023 – 27.07.2023

Wystawa została udostępniona w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na parkanie przy ulicy Świdnickiej 30 zaprezentowane są bogato ilustrowane tablice przedstawiające polskie symbole narodowe, ich historię oraz znaczenie. Oprócz plansz dotyczących flagi narodowej, można zapoznać się z tymi poświęconymi polskim pieśniom patriotycznym, w tym najważniejszej z nich – „Mazurkowi Dąbrowskiego”, a także Orłu Białemu, który widnieje na godle państwowym. Prezentowana wystawa przybliża genezę biało-czerwonych barw symbolizujących Polskę oraz uświadamia zasady postępowania z symbolami narodowymi.

Plansze na wystawie „Polskie Symbole Narodowe” zostały zaprojektowane przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.