Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

fragment munduru z naszywkami
2017-06-05 MMDZ

Wyjątkowa wystawa poświęcona Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie, tj. regularnym formacjom wojskowym, stanowiącym część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które organizowano od jesieni 1939 roku poza granicami kraju, na podstawie sojuszniczych umów wojskowych zawartych z Francją i Wielką Brytanią.

W ich skład wchodziły wojska lądowe, marynarka wojenna i lotnictwo.

Na wystawie można zobaczyć liczne pamiątki po żołnierzach, repliki broni, oprzyrządowanie i odznaczenia. Uwagę przyciągają wojskowe uniformy, m.in. mundur polowy 3. Dywizji Strzelców Karpackich, mundur tropikalny 301. Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej oraz wyposażenie polowe używane w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Ekspozycję uzupełniają plansze obrazujące działania polskiego lotnictwa i marynarki wojennej, mapa Polskich Sił Zbrojnych na frontach II wojny światowej, a także historia wkładu polskiej myśli technicznej w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami.