Pierniki – podróż do krainy zmysłów…

2017-04-19 MMDZ

06. 10. 2016 – 20. 11. 2016

Pierniki, kojarzone w dawnych czasach z luksusem, dziś przywodzą nam na myśl chwile beztroskich jarmarków i odpustów, a także Świąt Bożego Narodzenia spędzanych w gronie rodzinnym. Smak ciastek kryje w sobie bogatą historię, nie tylko ich wypieku, lecz także wyrobu kunsztownych form piernikarskich.

Słodkie miodowe wypieki, znane już w starożytności, w okresie średniowiecza połączono z egzotycznymi dodatkami sprowadzanymi z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, tworząc znane nam dzisiaj pierniki.

Piperatas tortas facientes – wytwórca ciastek z pieprzem – pojawił się już w 1293 w Świdnicy, i jest to najstarsza wzmianka o miejskim rzemiośle piernikarzy w Europie. Na przełomie XVIII i XIX w. na terenie Śląska było 157 piernikarzy, w tym, co najmniej dwóch w Dzierżoniowie. Ciastka wypiekali w drewnianych formach – jedno, dwu, trzy i czterostronnych wykonywanych najczęściej przez wykwalifikowanych snycerzy. W XIX wieku odstąpiono od formowania ciasta za pomocą drewnianych form, na rzecz metalowych ramek o różnych kształtach. Znikają dawne, często symboliczne wzory, a pojawiają się pierniki dekorowane zewnętrznie, za pomocą lukrów i obrazków.

Wystawa przedstawia wielowiekową tradycję wypiekania pierników, wprowadza w świat aromatycznych, niegdyś drogocennych przysmaków oraz przedstawia piernikarski warsztat kichlarza, wraz z kunsztownymi formami piernikarskimi z XVIII i XIX w.

Wystawa czasowa ze zbiorów Haus Schlesien w Königswinter, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Wernisaż wystawy odbędzie się 06.10.2016 r., (czwartek), o godz. 17.00 -wykład o tradycjach piernikarskich na Śląsku oraz warsztaty wypiekania pierników zaprezentowała Karolina Klimek z Piernikarni Śląskiej.