„O Niepodległą. Rok 1914”

2018-04-16 MMDZ

13. 04. 2018 – 30. 06. 2018

Rynek w Dzierżoniowie

Wystawa plenerowa, udostępniona z okazji Stulecia Niepodległości, poświęcona jest żołnierzom Legionów Polskich.Niezwykle wymowna wystawa przedstawia Pierwszą Kompanię Kadrową, która od czasów Powstania Styczniowego (1863–1864), była pierwszym regularnym oddziałem Wojska Polskiego. Na czterdziestu ośmiu planszach zobrazowano życie codzienne polskich legionistów oraz ich walkę z Rosją na frontach I wojny światowej. Autorzy umieścili również fragmenty rozkazów i mów J. Piłsudskiego, a także wspomnienia żołnierzy będące nieocenionym dokumentem tamtego okresu. Materiały prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz kolekcji prywatnych.

Otwarcie wystawy odbyło się w dniu miejskich obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Dnia Kombatanta.