Multimedialny biogram Karola Wojtyły

2020-12-20 MMDZ

udostępniona wystawa on-line / 29.10.2020

Uruchomiony przez Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły portal jp2online.pl to największa baza multimediów, zdjęć, filmów, nagrań, tekstów dotyczących osoby i nauczania Jana Pawła II. Jego kluczowym elementem jest nowatorski projekt edukacyjny – multimedialny biogram Karola Wojtyły.

Ideą jego twórców było przedstawienie niezwykłej historii człowieka, ukazanie korzeni, z których wyrósł: osób, miejsc i wydarzeń, pasji i wyzwań, które go ukształtowały i które miały wpływ na cały jego późniejszy pontyfikat.

Dotychczas ukazały się następujące rozdziały z życia Karola Wojtyły:
Rozdział I: Lolek (dzieciństwo i życie w Wadowicach)
Rozdział II: Karol (okres studencki)
Rozdział III: Kapłan (okres seminarium duchownego, święcenia kapłańskie, studia teologiczne w Rzymie i pierwsza parafia – w Niegowici)
Rozdział IV: Wujek (Karol Wojtyła jako krakowski duszpasterz)
Rozdział V: Profesor (Karol Wojtyła jako naukowiec i wykładowca)
Rozdział VI: Pasterz (okres posługi biskupiej w Krakowie)
Najnowsza, siódma część biogramu, zatytułowana „Jan Paweł II”, ukazuje wyjątkowy moment w życiu Karola Wojtyły: pierwszy tydzień Jana Pawła II – od konklawe do inauguracji pontyfikatu. Biogram w wersji polsko- i anglojęzycznej uzupełniony został o wersje w języku hiszpańskim i ukraińskim, które powstały we współpracy z Instytutami Polskimi w Madrycie i w Kijowie.

Multimedialny biogram Karola Wojtyły w atrakcyjny wizualnie sposób przybliża wydarzenia, osoby i miejsca, które miały kluczowy wpływ na Karola Wojtyłę jako człowieka i przyszłego papieża. Na biogram składają się nowoczesne grafiki, liczne animacje, materiały audiowizualne, filmy archiwalne, dokumenty i teksty uzupełnione wspomnieniami świadków – przyjaciół i współpracowników Karola Wojtyły.
Przedstawiony w multimedialnym biogramie Karola Wojtyły sposób narracji o Janie Pawle II pomaga dotrzeć w szczególności do młodych ludzi, których wiedza o nim nie wykracza często poza stwierdzenie: „wielkim Polakiem był”, i którzy zwykli postrzegać go bardziej jako postać historyczną, wręcz pomnikową – mówi Anna Olesiak, inicjatorka projektu, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II.
Atrakcyjność merytoryczna i wizualna projektu sprawia, że jest on doskonałym materiałem popularyzującym życiorys Karola Wojtyły i nowoczesnym narzędziem dydaktycznym dla nauczycieli, katechetów, edukatorów i wszystkich osób zainteresowanych życiem i dziełem Jana Pawła II

informacje pochodzą ze strony internetowej:
https://www.centrumjp2.pl/multimedialny-biogram-karola-wojtyly-juz-dostepny/