Historia miasta po 1945 roku

podkładka pod nuty z ornamentem roślinnym
2017-04-11 MMDZ

W sali historii współczesnej zgromadzone zostały pamiątki związane z najnowszą historią miasta:

od okresu przesiedleń ludności z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, poprzez lata PRL-u, działalność NSZZ „Solidarność” aż po najnowsze dzieje miasta. Druga część wystawy została poświęcona postaci księdza Jana Dzierżona.