Dzierżoniowskie drzwi i portale

2017-04-11 MMDZ

14. 03. 2012 – 18. 04. 2012

Wystawa fotografii Kazimierza Janeczko „Dzierżoniowskie drzwi i portale”.
Okna i drzwi o charakterze zabytkowym do niedawna były jednym z najmniej rozpoznanych problemów konserwatorskich oraz historii architektury i budownictwa. Jako „mniej istotne” niszczały, pozostawione same sobie, niejednokrotnie też padały ofiarą wandali. Paradoksalnie poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce, z którą nie zawsze idzie w parze większa świadomość wartości historycznej starej stolarki, przynosi kolejne wielkie zagrożenie: zniszczone okna i drzwi wymieniane są na nowe, często plastykowe, pozbawione indywidualnego charakteru, o zróżnicowanym podziale, co dezintegruje pierwotny zamysł architektoniczny i psuje estetykę miast.
Fotografie pana Kazimierza Janeczko są próbą ochrony od bezpowrotnej utraty z przestrzeni Dzierżoniowa zabytkowej kamieniarki i stolarki drzwiowej, zachowaniem jej dla przyszłych pokoleń choćby w formie obrazu fotograficznego, dlatego też prezentowane zdjęcia mają charakter stricte dokumentalny – oddają stan rzeczywisty obiektów, zrezygnowano z komputerowego retuszu, drzwi zdewastowane i zaniedbane mają tu równoprawne miejsce z tymi, których renowacja została przeprowadzona poprawnie. Każda fotografia opatrzona jest komentarzem, a uzupełnieniem ekspozycji są tablice objaśniające podstawową terminologię z dziedziny historii sztuki.
Na wystawie zostały zaprezentowane tylko niektóre z wielu wartościowych portali, które wciąż jeszcze można odnaleźć w Dzierżoniowie. Ufamy, że zainspiruje ona odbiorców do osobistych poszukiwań w przestrzeni miasta kolejnych interesujących obiektów; być może w niektórych rozbudzi głębsze zainteresowanie dziejami Dzierżoniowa lub historią sztuki, a przynajmniej uwrażliwi na problem fachowej renowacji zabytkowych budowli.

Otwarcie wystawy  odbyło się 14 marca 2012 o godz. 17:00