Archeologia

2017-04-07 MMDZ

Na wystawie zaprezentowane zostały zabytki pozyskane podczas prac wykopaliskowych z rejonu Dzierżoniowa, pochodzące z okresu od schyłkowego paleolitu (ok.10 000 lat p.n.e.) po czasy nowożytne (XVI-XVII w.).

Na kolekcję składają się m. in. narzędzia krzemienne z okolic Bielawy, ceramika neolityczna z Ciepłowodów oraz zestaw kamiennych toporków z tej epoki. Z okresu epoki brązu pochodzą z kolei gliniane naczynia i szpile z brązu będące wytworem tzw. kultury łużyckiej oraz wyjątkowa gliniana grzechotka. Wśród młodszych zabytków warto zwrócić uwagę na fragmenty naczynia zasobowego z okresu wędrówek ludów oraz zespół zabytków związanych z wczesnośredniowiecznym osadnictwem słowiańskim (m. in. tzw. garnki esowate i kościane łyżwy oraz pokaźny zbiór metalowych części ubioru i narzędzi pochodzących z grodu w Niemczy). Ekspozycję zamykają artefakty z późnośredniowiecznego Dzierżoniowa (w tym ceramika warsztatowa i unikalne gliniane figurki stanowiące tzw. skarb z Dzierżoniowa) oraz bogato zdobione renesansowe kafle piecowe.