Rocznik Dzierżoniowski 2022

2023-06-06 MMDZ

„Rocznik Dzierżoniowski 2022” – tom 32, „Edytor” Drukarnia-Wydawnictwo, [Dzierżoniów 2023], s. 258 (oprawa miękka)

cena: 45 zł

Rocznik Dzierżoniowski 2022 - okładka

Redakcja: Barbara Ciborska, Wanda Ostrowska, Teresa Rodak, Sławomir Rodak, Henryk Smolny, Kinga Zych (sekretarz redakcji).

W publikacji zostały przedstawione informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia miasta i powiatu, w tym: Kronika miasta i powiatu; gminy: Dzierżoniów, Łagiewniki, Pieszyce i Piława Górna; Z nami i wśród nas; Dzisiaj i wczoraj w Dzierżoniowie; Tempus Fugit…; Okolice Literatury. Zaprezentowano także artykuły:

  • Piotra Kmiecika „Dawana willa bankiera Waldemara Weissa, czyli dzierżoniowski Pekin”
  • Piotra Gołdyna „Fragment dziejów Szkoły Podstawowej nr 6 w Dzierżoniowie w świetle zachowanej kroniki”
  • Jana Kęsika „Praktyka nadawania praw miejskich w powiecie dzierżoniowskim na przykładzie Pieszyc”
  • Jarosława Durki „Działania aparatu bezpieczeństwa Polski „ludowej” wobec Bohdana Bańkowskiego w latach 1950-1974”