Rocznik Dzierżoniowski 1993

2017-03-01 MMDZ

Rocznik Dzierżoniowski 1993 – tom 3, „In Door Edycje”, [Wrocław 1994],  s.157

(oprawa miękka)

nakład wyczerpany!

Spis treści:

 • Henryk Kwiatkowski „Kalendarium historyczne Dzierżoniowa (część I)”
 • Stanisław Jarowicki „Powstanie i działalność KP MO w Dzierżoniowie w latach 1945-1948”
 • Eugenia Wesołowska „Oświata i nauczyciel na Ziemi Dzierżoniowskiej (1945 – 1947)”
 • Mateusz Cegiełka „Samorząd terytorialny I kadencji 1990-1994”
 • Zbigniew Wójcik „Trzech burmistrzów I kadencji”
 • Wanda Ostrowska „Przekształcenia własnościowe”
 • Marian Kowal „Zespół Opieki Zdrowotnej”
 • Zofia Cupak „Ośrodek Pomocy Społecznej”
 • Adam Sznajderski „Nieustanne wędrowanie Niepokalanej”
 • ks. Stanisław Majda „matka Kościoła wśród nas – mieszkańców Dzierżoniowa”
 • Kronika – przegląd najważniejszych wydarzeń z życia miasta
 • Żyją wśród nas
 • Przegląd kulturalny
 • Strofy o moim mieście
 • Debiuty poetyckie
 • Hobby dzierżoniowian
 • Grafiki Lecha Nowaka
 • Reklamy