Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie

2023-08-25 MMDZ

„Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie” – Beata Hebzda-Sołogub, [Dzierżoniów 2017], s. 107 (oprawa twarda)

cena: 45 zł

 

Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie - okładka„Niniejsza publikacja jest rezultatem przemyśleń i spostrzeżeń, które poczyniono podczas opracowywania materiałów inwentaryzatorsko-dokumentacyjnych z cmentarza żydowskiego w Dzierżoniowie. Jej zasadniczą część – albumową – wypełniają fotografie najstarszych nagrobków z odpisami hebrajskich i niemieckich inskrypcji wraz z ich tłumaczeniami na język polski. Całość dopełnia plan kirkutu z lokalizacja grobów oraz spis wszystkich, możliwych do zidentyfikowania, pochowanych osób.

Wydawnictwo poświęcone dzierżoniowskiemu cmentarzowi żydowskiemu jest przypomnieniem, przywróceniem w zbiorowej pamięci bogatej kultury duchowej i materialnej Żydów. Jest także próba pobudzenia do refleksji nad historią miasta i wartością dziedzictwa, którego my – dzierżoniowianie – jesteśmy depozytariuszami i  za zachowanie którego jesteśmy odpowiedzialni. Nie zbudujemy bowiem tozsamości miejsca, w którym żyjemy, zapominając o tym, co było.”

Beata Hebzda-Sołogub
fragment słowa wstępnego