Święto Chrztu Polski

Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Jan Matejko - Ewa Suchodolska, Marek Wrede (1998). Jana Matejki Dzieje cywilizacji w Polsce. Zamek Królewski w Warszawie. ISBN 83-7022-093-2, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=269785
2023-04-13 MMDZ

14 kwietnia 2023 roku, już po raz piąty obchodzimy Święto Chrztu Polski. Zostało ono ustanowione oficjalnym świętem państwowym przez polskie władze 22 lutego 2019 roku, na pamiątkę chrztu Mieszka I w 966 roku.

Choć dokładna data i miejsce tego wydarzenia są wciąż przedmiotem debaty historyków, to umownie przyjęło się datowanie na 14 kwietnia 966 roku. Wydarzenie, które miało miejsce przeszło 1000 lat temu miało znaczenie zdecydowanie wykraczające poza przeżycie duchowe władcy Polski. Chrzest Mieszka I, ówczesnego księcia Polan, uznaje się symbolicznie za początki naszego państwa. Polska została w ten sposób włączona we wspólnotę krajów chrześcijańskich, a co za tym idzie w krąg kulturowy cywilizacji europejskiej. Niosło to za sobą szereg korzyści politycznych, jak choćby protekcję ze strony papiestwa, z którym musieli się liczyć władcy krajów chrześcijańskich.

W tym szczególnym dniu pamiętajmy o wydarzeniu, które miało fundamentalne znaczenie dla powstania naszego państwa i bez którego dzieje ziem, na których mieszkamy mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej.

Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Jan Matejko - Ewa Suchodolska, Marek Wrede (1998). Jana Matejki Dzieje cywilizacji w Polsce. Zamek Królewski w Warszawie. ISBN 83-7022-093-2, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=269785
Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Jan Matejko