Święto Chrztu Polski

obraz Jana Matejki: Zaprowadzenie chrześcijaństwa
2024-04-10 MMDZ

14 kwietnia 2024 r.  obchodzimy, już po raz szósty, Święto Chrztu Polski. Jest to oficjalne święto państwowe, ustanowione przez polskie władze 22 lutego 2019 roku.


Choć dokładna data i miejsce tego wydarzenia są wciąż przedmiotem debaty historyków, to umownie przyjęło się datowanie na 14 kwietnia 966 roku. Wydarzenie, które miało miejsce przeszło 1000 lat temu miało fundamentalne znaczenie dla losów naszego kraju, którego znaczenie zdecydowanie wykraczało poza przeżycie duchowe władcy Polski. Chrzest Mieszka I, ówczesnego księcia Polan, uznaje się symbolicznie za początki naszego państwa.

Kluczowym skutkiem tegoż wydarzenia było włączenie polski we wspólnotę krajów chrześcijańskich, a co za tym idzie, w krąg kulturowy cywilizacji europejskiej. Niosło to za sobą szereg korzyści politycznych, jak choćby protekcję ze strony papiestwa, z którym musieli się liczyć władcy innych krajów chrześcijańskich.

Mimo upływu ponad tysiąca lat, warto pamiętać o tym wydarzeniu, bez którego dzieje ziem, na których mieszkamy mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej, bowiem miało fundamentalne znaczenie dla początków polskiej państwowości.

obraz Jana Matejki: Zaprowadzenie chrześcijaństwa
Jan Matejko „Zaprowadzenie chrześcijaństwa”