Plakat

2021-11-15 MMDZ

plakat podsumowania projektu "Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej"