Solidarność i upadek żelaznej kurtyny

Lech Wałęsa
2020-11-23 MMDZ

Tegoroczne obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności” są świetną okazją, by obejrzeć wirtualną wystawę „Solidarność i upadek żelaznej kurtyny”, przygotowaną przez Muzeum Historii Polski.

Przeglądając wystawę, możemy nie tylko prześledzić etapy kształtowania się unikalnego w skali światowej ruchu społecznego, jakim były Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność””, ale też przyjrzeć się uwarunkowaniom społeczno-politycznym oraz wydarzeniom, które miały istotny wpływ na jego powstanie. Źródła ikonograficzne z krótkimi opisami w przystępny sposób prezentują najważniejsze wydarzenia okresu PRL, przez które na przestrzeni lat kształtowały się postawy Polaków. Poprzez Poznański Czerwiec, wystąpienia z 1968 roku czy grudnia roku 70. dochodzimy do lat 80., by na końcu przyjrzeć się pierwszym częściowo wolnym wyborom i późniejszym – w pełni demokratycznym. Zachęcamy do obejrzenia wystawy