Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 (gov.p)
2023-08-30 MMDZ

1 września przypada kolejna rocznica napaści Niemiec na Polskę, a więc wybuchu II wojny światowej. W tym roku jest to już 84. rocznica tego wydarzenia.

Od przejęcia władzy przez Hitlera w Niemczech na początku 1933 roku, III Rzesza stale zwiększała swoje zdolności wojskowe, łamiąc przy tym kolejne porozumienia traktatu wersalskiego. Jednocześnie Rzesza prowadziła proces aneksji terytoriów swoich sąsiadów, na początku Austrii, potem części Czechosłowacji. Było to możliwe dzięki bierności i za przyzwoleniem europejskich mocarstw. W końcu Hitler zaczął formułować swoje postulaty wobec Polski, których jednak Rzeczpospolita nie miała zamiaru akceptować. Pomimo zmiany polityki przez Wielką Brytanię i Francję, Niemcy postanowiły Polskę zaatakować, dogadując się wcześniej ze Związkiem Radzieckim.

1 września 1939 roku rozpoczął się atak niemiecki na II Rzeczpospolitą. 3 września do wojny po stronie polskiej dołączyła Wielka Brytania i Francja, a 17 września Polska stała się celem ataku ze strony Związku Radzieckiego. Nasza ojczyzna zdołała wytrzymać skoordynowany atak dwóch głównych agresorów zaledwie nieco ponad miesiąc, to jednak dzięki nadaniu temu konfliktowi charakteru międzynarodowego, czy wręcz światowego, Polska zyskała nadzieję na pomyślne rozwiązanie go w przyszłości.

Wojna trwała jeszcze kilka lat i przyniosła Polsce niewyobrażalną skalę zniszczeń. Jej skutkiem było także znalezienie się Polski, na prawie pół wieku, w strefie wpływów Związku Radzieckiego
W ten szczególny dzień pamiętajmy o wszystkich ofiarach II wojny światowej i czerpmy lekcję z historii i wyciągajmy z niej wnioski, aby już nigdy więcej nie dopuścić do podobnej tragedii.

1 września 1939 (gov.pl)