Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Westerplatte we wrześniu 1939 r. (Apoloniusz Zawilski , Bitwy Polskiego września, 1972)
2022-08-29 MMDZ

1 września przypada kolejna rocznica napaści Niemiec na Polskę, a więc wybuchu II wojny światowej. W tym roku jest to już 83. rocznica tego wydarzenia.

Od przejęcia władzy przez Hitlera w Niemczech na początku 1933 roku, państwo niemieckie stale zwiększało swoje zdolności wojskowe, łamiąc przy tym kolejne porozumienia traktatu wersalskiego. Jednocześnie Rzesza prowadziła proces aneksji terytoriów swoich sąsiadów, na początku Austrii, potem Czechosłowacji. Było to możliwe dzięki bierności i za przyzwoleniem europejskich mocarstw. W końcu Hitler zaczął formułować swoje postulaty wobec Polski, których jednak Rzeczpospolita nie miała zamiaru przyjmować.

Pomimo zmiany polityki przez Wielką Brytanię i Francję, Niemcy postanowiły i tak Polskę zaatakować, dogadując się wcześniej ze Związkiem Radzieckim. 1 września 1939 roku zaczął się atak niemiecki, 3 września do wojny po stronie polskiej dołączyła Wielka Brytania i Francja, a 17 września napadł na Rzeczpospolitą również Związek Radziecki. Choć Polska zdołała wytrzymać skoordynowany atak dwóch głównych agresorów tylko nieco ponad miesiąc, to jednak dzięki nadaniu temu konfliktowi charakteru międzynarodowego, czy wręcz światowego, Polska zyskała nadzieję na pomyślne rozwiązanie go w przyszłości.

Jak wiemy wojna trwała jeszcze kilka lat i przyniosła Polsce niewyobrażalną skalę zniszczeń. Natomiast po jej zakończeniu kraj wpadł w ręce komunistów. Jednak na szczęście, po kilkudziesięciu latach, Polakom udało się w końcu odzyskać wolny kraj.

Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Westerplatte we wrześniu 1939 r. (Apoloniusz Zawilski , Bitwy Polskiego września, 1972)
Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Westerplatte we wrześniu 1939 r. (Apoloniusz Zawilski , Bitwy Polskiego września, 1972)