Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zbiory muzeum związane ze stanem wojennym
2022-12-13 MMDZ

Czterdzieści jeden lat temu, 13 grudnia 1981 roku, ówczesne władze komunistyczne wprowadziły na obszarze całej Polski stan wojenny.

Działanie to miało na celu zniszczenie coraz silniejszej opozycji demokratycznej związanej z NSZZ „Solidarność”. Związek zdelegalizowano, podobnie jak wiele innych, nowopowstałych, niezależnych organizacji. Stan wojenny został zawieszony dopiero po ponad dwunastu miesiącach, 31 grudnia 1982 roku, a ostatecznie zniesiony jeszcze później, 22 lipca 1983 roku.

W dzień dzisiejszej tragicznej rocznicy pamiętajmy w szczególności o wszystkich ofiarach tego okresu, 40 zabitych, wielu rannych oraz ponad 10 000 internowanych. Pamiętajmy także o ofiarach represji z Dzierżoniowa. Podczas tylko jednej, pamiętnej manifestacji z 31 sierpnia 1982 roku, zatrzymano 50 osób.

sztandar "Solidarności" Dolnośląskiej Fabryki Krosien