Rocznica I deportacji Polaków na Sybir

pomnik Sybiraków w Dzierżoniowie
2023-02-09 MMDZ

W piątek, 10.02.2023 r. o godz. 11.00 przed pomnikiem Sybiraków na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie odbędą się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 83. lat. Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości.

10 lutego 1940 roku doszło do pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego. Po ataku ZSRR na Polskę z 17 września 1939 roku ponad połowa obszaru II Rzeczpospolitej znalazła się pod okupacją sowiecką. Władze tego kraju postawiły sobie za cel likwidację wszelkich pozostałości polskiej państwowości. Temu celowi miały służyć zakrojone na szeroką skalę deportacje Polaków z tych obszarów. W latach 1940-1941 dokonano czterech zsyłek.

Deportacja, którą dziś upamiętniamy była zdecydowanie największa i objęła około 140 tysięcy osób. Dotknęła ona przede wszystkim rodziny urzędników, wojskowych, pracowników służby leśnej i kolei. Kolejne wysiedlenia przeprowadzono w kwietniu i czerwcu 1940 roku, a ostatnie w maju/czerwcu 1941 roku tuż przed inwazją Niemiec na ZSRR. W czterech deportacjach, łącznie wysiedlono około 320 tysięcy osób. Trafiali oni w najróżniejsze, nieprzyjazne miejsca, między innymi na północ do Obwodu Archangielskiego, do Kazachstanu, a często również jeszcze dalej na wschód, na bezkresne obszary Syberii. Podczas transportu jak i na samym miejscu zesłania ludzie ginęli masowo. Bardzo często umierały dzieci, które stanowiły prawie połowę ze wszystkich deportowanych. Część zesłańców po latach wróciła do ojczyzny. Wielu jednak pozostało na obcej ziemi na zawsze.

Pamiętajmy o wszystkich, którzy ucierpieli na skutek tych zbrodniczych działań. O tych, którzy zginęli w drodze lub już na samej nieludzkiej ziemi, o tych, którzy tam pozostali, a także o tych, którzy powrócili, niestety razem z bagażem strasznych doświadczeń. Niech pamięć o tych wydarzeniach trwa w następnych pokoleniach. 

plan uroczystości 10 lutego 2023 r.