Rocznica chrztu Polski

2020-04-14 MMDZ

Kwiecień jest miesiącem bogatym jeśli chodzi o obchody rocznic narodowych w Polsce. Od niedawna, w ubiegłym roku bowiem, do tego zbioru dołączono na mocy ustawy również obchody upamiętniające przyjęcie chrztu przez księcia Polan Mieszka I.

Chociaż co do dokładnego datowania historycy nie są zgodni, przyjęto że wydarzenie to miało miejsce 14 kwietnia 966 roku. Święto, mimo że młode, upamiętnia ważny fakt historyczny z zamierzchłej przeszłości naszego kraju. Sam akt przyjęcia chrztu miał bowiem niebotyczne znaczenie polityczne dla kształtowania się nowej państwowości na ziemiach polskich. Co najważniejsze umiejscawiał naszych przodków, a co za tym idzie także i nas, w jakże ważnej dla szeroko pojętego rozwoju, kulturze chrześcijaństwa europejskiego. Nie trzeba udowadniać jakie miało to znaczenie dla późniejszej historii naszego kraju i jak mocno nasza ojczyzna z kulturą chrześcijańską jest związana. Tym bardziej warto upamiętniać to jakże istotne w naszych dziejach wydarzenie, już teraz co roku – 14 kwietnia.