Radosnego Alleluja!

2022-04-08 MMDZ

Zmartwychwstał Pan!
Niech wiara, nadzieja i miłość
na trwałe wypełnią naszą świadomość.
Życzymy, aby te Święta, przeżyte we wzajemnej życzliwości,
dały nam radość i pokój.
Radosnego Alleluja!

dyrektor i pracownicy
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

kartka wielkanocna - pisanka z Kosowa Huculskiego, lata 40. XX wieku, dar Jana Sitnika (w zbiorach Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa)