Promocja książki „Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie”

2017-06-01 MMDZ

8 czerwca  2017 r. godz. 17:00

zapraszamy na promocję książki dr Beaty Hebzdy-Sołogub poświęconej cmentarzowi żydowskiemu w Dzierżoniowie.

Wstęp wolny.

Publikacja ma formę albumu w twardej oprawie. Prezentuje bogaty materiał zarówno fotograficzny, jak i tekstowy. Otwiera ją wprowadzenie zaznajamiające z historią i stanem zachowania obiektu. Zasadniczą, albumową, część wydawnictwa wypełniają fotografie najstarszych nagrobków z odpisami hebrajskich i niemieckich inskrypcji wraz z ich tłumaczeniami na język polski. Całość dopełnia plan kirkutu z lokalizacją grobów oraz spis wszystkich, możliwych do zidentyfikowania, pochowanych osób.

Publikacja ukazała się z inicjatywy Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Dzierżoniów