Powstania Śląskie

2022-04-28 MMDZ

Od 2 maja 2022 roku w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa będzie można obejrzeć wystawę plenerową „Powstania Śląskie 1919-1920-1921”.

Ekspozycja składająca się z wielu informacyjnych tablic będzie umieszczona wzdłuż ogrodzenia muzeum. Jej tematem są oczywiście tytułowe powstania śląskie, które choć były ograniczone terytorialnie do obszaru Górnego Śląska, to miały ogromne znaczenie dla całej Polski. Wystawę będzie można oglądać w Dzierżoniowie dzięki uprzejmości jej właścicieli – Instytutu de Republica oraz Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Otwarcie wystawy nastąpi 2 maja o godzinie 11.00.