Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

pomnik Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie
2023-02-28 MMDZ

Zapraszamy do udziału w uroczystości upamiętniającej „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca 2023 r. o godzinie 11.00, pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Bielawskiej.

1 marca jak co roku, już od 12 lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało powołane do życia w celu upamiętnienia żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy po zajęciu obszaru Polski przez wojska sowieckie, postanowili kontynuować walkę z nowym okupantem oraz formowaną i kontrolowaną przez niego miejscową władzą komunistyczną.

Po latach wojny i walki, polskie podziemie niepodległościowe zostało w znacznej mierze osłabione i zdezintegrowane. Dlatego w przypadku Żołnierzy Wyklętych, choć oczywiście również możemy wymienić kilka większych organizacji jak przykładowo Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, czy też Narodowe Siły Zbrojne, poszczególne jednostki partyzanckie walczyły zazwyczaj samodzielnie i były zdane tylko na siebie. Fakt ten wraz ze stałym umacnianiem się władzy komunistycznej, powodował, że ich walka na dłuższą metę nie mogła zakończyć się sukcesem. Pomimo tych wszystkich trudności, przez wszystkie organizacje i poszczególne grupy konspiracyjne przeszło od 120 do 180 tysięcy osób. Ostatni Żołnierz Wyklęty został zamordowany dopiero w 1963 roku.

Z Żołnierzami Niezłomnymi komunistyczna władza obchodziła się brutalnie, ścigano ich w obławach, skazywano na wyroki śmierci lub wieloletnie więzienia. Szczególnie bolesne było jednak niszczenie pamięci o tych ludziach, chowanie ich w nieoznakowanych grobach, często w masowych mogiłach, a także potężna propaganda mająca na celu zohydzenie w oczach społeczeństwa ich wizerunku. Dopiero po wielu latach, w III Rzeczpospolitej, zaczęto podejmować działania mające na celu przywrócenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Jednym z nich są również dzisiejsze obchody, podczas których przypominamy sobie i wszystkim mieszkańcom naszego miasta o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego, jednocześnie składając im hołd za ich walkę i poświęcenie.

2023.03.01 – plan uroczystości

pomnik Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie