Narodowe Święto Niepodległości

2022-11-10 MMDZ

11 listopada 2022 roku obchodzimy kolejną, już 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

To właśnie ten listopadowy dzień uznawany jest za symbol trwającego wiele tygodni i miesięcy procesu, jakim było pojawienie się niezależnej,
odrodzonej Polski na mapie świata. Właśnie 11 listopada 1918 roku doszło do podpisania rozejmu, który przypieczętował klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Natomiast dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski.

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było możliwe tylko dzięki staraniom wielu pokoleń polskich patriotów, którzy od końca XVIII wieku na rożne sposoby walczyli o odrodzenie państwa polskiego. Często poprzez uczestnictwo w kolejnych powstaniach narodowych. Jednak nie raz także, przez codzienną pracę u podstaw.

W tym dniu, szczególne wyrazy uznania powinniśmy złożyć dla najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia, które ostatecznie sprawiło, że
niepodległość stała się faktem. Należy wymienić tu postacie Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Byli oni przywódcami ówczesnych najważniejszych polskich środowisk politycznych. Pomimo różnic w poglądach społecznych, czy gospodarczych potrafili wznieść się ponad to, ponieważ największym marzeniem każdego z nich była wolna i niepodległa Polska.

Narodowe Święto Niepodległości ma długą tradycję. Obchodzono je już w dwudziestoleciu międzywojennym, chociaż pierwsze oficjalne państwowe uroczystości odbyły się dopiero w 1937 roku. Święto w czasach komunistycznych, za sprawą polityki ówczesnych władz, było nieobecne i zakazane, a Polacy, którzy próbowali je publicznie obchodzić spotykali się z represjami. Należną rangę nadano świętu ponownie w 1989 roku.

afisz z okazji 15. rocznicy odzyskania niepodległości