Konferencja „Polaków drogi do niepodległości”

2017-11-06 MMDZ

Burmistrz Dzierżoniowa
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa oraz Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa
zapraszają do udziału w konferencji

POLAKÓW DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2017 r., godz. 9:30
(sala koncertowa Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, ul. Świdnicka 23)

Konferencja „Polaków drogi do niepodległości” jest inauguracją dzierżoniowskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, które będą trwały przez cały 2018 r.


Program:

godz. 09:30
Inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

godz. 09:40
Program artystyczny I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

godz. 10:00
VI Konferencja Regionalistów

Wykład „Związki regionalizmu z dążeniami wolnościowymi”.
Prelegentem będzie:
prof. dr hab. Stefan Bednarek
dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2004-2007 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, od października 2009 r. prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Redaktor serii UWr. „Prace Kulturoznawcze”, współredaktor czasopisma „Dolny Śląsk”, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Publikacje: „W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne” (1996), seria ”Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury” No 19, „Raport o stanie kultury wiejskiej w Polsce” (1997), „Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRLu” praca zbiorowa (1997), „Czym jest regionalizm?”, Wstęp i redakcja S. Bednarek (1998), S. Bednarek, K. Łukasiewicz, (red.), „Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku” (2000), „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Materiały dla nauczycieli” (2001).

godz. 10:30
Program artystyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie.

godz. 10:45 – 11:00 – PRZERWA

godz. 11:00
Przybliżenie ustroju i sytuacji społeczno-politycznej rodzącej się II Rzeczypospolitej.

godz. 11:15
Panel dyskusyjny
„Józef Piłsudski i Roman Dmowski . Polaków drogi do niepodległości”.
Koordynatorzy, panelu dyskusyjnego: Janusz Maniecki i Mateusz Cegiełka.

W debacie udział wezmą:
prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu,  historyk, specjalizujący się w historii myśli politycznej, historii Polski i powszechnej XIX-XX wieku, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego. W obszarze zainteresowań profesora znajdują się m. in. dzieje doktryn politycznych oraz polskiej myśli politycznej, biografistyka historyczna, dzieje Narodowej Demokracji i wpływ kościoła katolickiego na życie polityczne w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek: m.in. dwóch biografii Romana Dmowskiego, a także wyróżnionego w 2002 roku przez Stowarzyszenia Wydawców Książki Historycznej nagrodą „Klio” dzieła pt. „Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918 – 1939” –  przedstawiciel myśli politycznej Romana Dmowskiego;

dr hab. Piotr Cichoracki
historyk, specjalizujący się w historii Polski XIX-XX wieku; adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacje: „Z nami jest On. Kult Marszałka Piłsudskiego w wojsku w latach 1926-1939” (2001), „Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939” (2005) – przedstawiciel myśli politycznej Józefa Piłsudskiego.

godz. 12:30
Zakończenie uroczystości.

Wstęp wolny.
Zapraszamy!