Historia opowiedziana. Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej

2024-06-12 MMDZ

Rusza nowy projekt realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami.

Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami wraz z instytucjami partnerskimi: Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie realizuje projekt pod nazwą „Historia opowiedziana. Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej”, który zakłada przeprowadzenie warsztatów oral history dla młodzieży, nagrywanie wspomnień żyjących jeszcze Kresowian bądź potomków rodzin kresowych mieszkających na ziemi dzierżoniowskiej, pozyskiwanie i digitalizowanie archiwaliów z prywatnych zbiorów, rozbudowanie serwisu Archiwum Kresowe, przygotowanie wydawnictwa albumowego, wystawy kresowej fotografii portretowej oraz przedstawienia z udziałem młodzieży zrealizowanego na kanwie zebranych relacji. Zakończenie działań projektowych przewidziano na listopad 2025 roku.

plakat projektu "Historia opowiedziana. Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej"