Ferie w Muzeum

2019-01-17 MMDZ

Podczas ferii zimowych w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa zaplanowano organizację bezpłatnych dwugodzinnych lekcji muzealnych w zakresie historii i kultury regionu,
dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych ( dla ok. 30 osobowych grup).
Na warsztaty przygotowane zostaną materiały do pracy indywidualnej, związanej z tematem:

„Życie na wsi i w mieście na przełomie XIX i XX wieku”

Tłem zajęć będzie wystawa „Typowo śląskie?” poruszająca szereg kwestii związanych z tematyką Śląska – jego bogatą historią i kulturą. Dzięki wielobarwnym planszom oraz zgromadzonym eksponatom, uczestnicy zajęć będą mogli poznać bliżej poszczególne regiony Śląska i jego mieszkańców. Podział polskiego społeczeństwa, na mieszkańców miast i wsi, na przełomie XIX i XX wieku, był widoczny nie tylko na podstawie ubioru czy sposobu zachowania. Istotnie różniły się także ich mieszkania. Salonik Mieszczański oraz Izba Sowiogórska są przykładami dawnej kultury mieszkania na Ziemi Dzierżoniowskiej. Jak wyglądały mieszkania? Jakimi sprzętami je wypełniano? Czym ozdabiano? Czy różnią się one od współczesnych wnętrz i sprzętów? Zajęcia łączą prezentację wybranych eksponatów na wystawach stałych z tematycznymi układankami, łamigłówkami oraz pracami plastycznymi.

Podczas zajęć uwzględnione zostaną elementy profilaktyki fonoholizmu (nadmiernego i szkodliwego używania telefonu komórkowego). Uczestnicy zostaną zapoznani z symptomami fonoholizmu oraz poznają sposoby codziennych rozwiązań pozwalających na racjonalne korzystanie z urządzeń mobilnych.

Oferta oraz harmonogram zimowych lekcji muzealnych dostępny jest do pobrania: TUTAJ

Lekcje muzealne „Życie na wsi i w mieście na przełomie XIX i XX wieku” odbywać się będą w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa przy ul. Świdnickiej 30 w Dzierżoniowie.

Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.

 

 

Organizacja wypoczynku zimowego z elementami profilaktyki uzależnień
dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych
jest współfinansowana ze środków otrzymanych z Gminy Miejskiej Dzierżoniów
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r