Dzierżoniowscy Żydzi 1945-1968

2022-09-29 MMDZ

Od września Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami, we współpracy partnerskiej z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną i Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, prowadzi projekt  pt. „Dzierżoniowscy Żydzi 1945-1968”.

Efektem realizowanego zadania będzie dedykowany serwis internetowy, którego zasób tworzyć będą zdigitalizowane i opracowane archiwalne zdjęcia oraz fragmenty wspomnień wybrane z zarejestrowanych relacji świadków historii, a dotyczące różnych aspektów życia dawnej lokalnej społeczności żydowskiej. Poprzez odwołania do relacji ustnych i archiwaliów strona przybliży ciekawy i ważny wycinek dziejów miasta, w którym od zakończenia II wojny światowej do 1968 roku Żydzi stanowili poważną i liczną zbiorowość. Efekty działań projektowych zostaną udostępnione w odbiorcom wirtualnej przestrzeni w grudniu br.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Dzierżoniowscy Żydzi 1945-1968