Dzień Papieża Jana Pawła II

Jan Paweł II
2022-10-11 MMDZ

16 października 1978 roku papieżem został wybrany Karol Wojtyła – arcybiskup Krakowa, który przybrał imię – Jan Paweł II.

Pontyfikat pierwszego polskiego papieża trwał niemal 27 lat. Prze ten długi okres Polska i świat doświadczyły wielu głębokich przemian. Świadkiem, a także uczestnikiem tych wydarzeń był również Ojciec Święty.

Pontyfikat Jana Pawła II miał szczególne znaczenie w Polsce. W okresie komunizmu i następującej po nim transformacji ustrojowej, naród potrzebował duchowego wsparcia, aby lepiej funkcjonować w otaczającej go, ponurej rzeczywistości. Ojciec Święty dobrze odnajdywał się w tej roli będąc swoistym duchowym opiekunem narodu.

Życie Karola Wojtyły może być także wspaniałym przykładem oddania i wytrwałości. Pełnił on swoją, jakże odpowiedzialną funkcję, aż do końca, pomimo, że ostatnie lata jego życia były naznaczone chorobą. Nie bez powodu żałobę po jego śmierci obchodzono nie tylko w Polsce i krajach katolickich, ale i w wielu innych miejscach na całym świecie. Również niezwykle szybka kanonizacja, która miała miejsce zaledwie po 9 latach od jego śmierci, pokazuje jak szczególną osobą był Święty Jan Paweł II.

Jako wyraz wdzięczności dla pochodzącego z Wadowic papieża oraz dla przybliżania jego myśli, od 2001 roku w polskim kościele katolickim obchodzony jest Dzień papieski. Natomiast od 2005 roku, dzięki uchwale polskiego sejmu, 16 października jest w Polsce Dniem Papieża Jana Pawła II.

Jan Paweł II
Autor: Rob Croes