Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

2024-04-07 MMDZ

13 kwietnia obchodzimy dwa ważne wydarzenia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 84. rocznicę II deportacji Polaków na Sybir. Stanowią one jedne z najczarniejszych kart w historii Polski.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony w rocznicę opublikowania przez Niemców, w 1943 roku, informacji o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. Zbrodnia dokonana przez NKWD miała miejsce wiosną 1940 roku, kiedy to sowieccy zbrodniarze zamordowali ponad 21 tysięcy polskich obywateli, z których około 10 tysięcy stanowili oficerowie. Odbywało się to w szeregu miejsc, na terenie Związku Radzieckiego. Największym miejscem kaźni polskich patriotów były las w okolicach Katynia, gdzie zgładzono około 4400 Polaków. Przez wiele lat prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana i w okresie PRL nie można było o niej otwarcie mówić. Diametralne zmiany w tej kwestii przyniósł upadek komunizmu w Polsce, dopiero po pięciu dekadach można było w sposób właściwy i godny uczcić pamięć ofiar.

Dzisiejszy dzień jest również kolejną rocznicą przeprowadzonej w 1940 roku II deportacji Polaków na Sybir. Podczas tej wywózki przesiedlono około 61 tysięcy osób. Objęła ona przede wszystkim urzędników państwowych, działaczy politycznych, policjantów, nauczycieli i przedstawicieli ziemiaństwa. Często bywało tak, że gdy część rodziny była wysiedlana na wschód, inni jej przedstawiciele ginęli w zorganizowanych mordach, np. w Katyniu.

Oba wydarzenia sprzed 84 lat są symbolami tragicznych losów Polski i Polaków podczas II wojny światowej. W dzień tak bolesnych rocznic pamiętajmy o wszystkich ofiarach obu wydarzeń, bowiem cierpieli katusze i oddali swoje życie za to, że byli polskimi patriotami.

RADA MIEJSKA DZIERŻONIOWA
BURMISTRZ DZIERŻONIOWA
MUZEUM MIEJSKIE DZIERŻONIOWA
ZAPRASZAJĄ NA UPAMIĘTNIENIE
DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
84. ROCZNICY II DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBIR
DNIA KOMBATANTA

12 KWIETNIA 2024 ROKU

11.00 Rozpoczęcie uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny
• Przemówienie okolicznościowe
• Złożenie wiązanek i zniczy
• Zakończenie uroczystości

Po zakończeniu upamiętnienia pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny odbędzie się odsłonięcie wystawy plenerowej „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada Polskich Elit”, która będzie eksponowana na parkanie Muzeum przy ul. Świdnickiej 30.