Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

pomnik pamięci zesłańców Sybiru
2023-04-13 MMDZ

13 kwietnia 2023 r. obchodzimy dwa ważne wydarzenia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicę II deportacji Polaków na Sybir. Stanowią one jedne z najczarniejszych kart w historii Polski.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony w rocznicę opublikowania przez Niemców, w 1943 roku, informacji o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. Wiosną 1940 roku w szeregu miejsc na obszarze Związku Radzieckiego, NKWD zamordowało ponad 21 tysięcy polskich obywateli, w tym około 10 tysięcy polskich oficerów. W samym Katyniu zamordowano 4400 osób. Przez lata prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana i dopiero po upadku komunizmu można było w sposób właściwy i godny uczcić pamięć ofiar.

Dzisiejszy dzień jest również kolejną rocznicą przeprowadzonej w 1940 roku, II deportacji Polaków na Sybir. Podczas tej wywózki przesiedlono około 61 tysięcy osób. Objęła ona przede wszystkim urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych i przedstawicieli ziemiaństwa. Często bywało tak, że gdy część rodziny była wysiedlana na wschód, inni jej przedstawiciele ginęli w zorganizowanych mordach, np. w Katyniu.

Oba wydarzenia sprzed 83 lat są symbolami tragicznych losów Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Pamiętajmy zawsze o wszystkich ofiarach tych strasznych wydarzeń.

pomnik pamięci

Uroczystość upamiętniającą II deportację Polaków na Sybir oraz Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich odbyła się w Szkole Podstawowej nr 9. Program artystyczny przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli.