Dolnośląski Festiwal Nauki

2017-10-16 MMDZ

20 października 2017 r. ( piątek), godz. 10:00.

Podczas tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki będą mogli Państwo wysłuchać  dwóch interesujących wykładów:

godz. 10:00
„Człowiek i jego tajemnice ukryte w ziemi”
dr Dobiesław Karst
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Główną metodą badawczą stosowaną w archeologii, i charakterystyczną dla tej nauki, są wykopaliska, które prowadzi się zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Wyznaczenie miejsca ich prowadzenia poprzedza często tzw. kwerenda źródłowa, czyli poszukiwanie informacji o przeszłości badanego terenu w zasobach archiwów, bibliotek, muzeów lub innych instytucji. Stosowane są na tym etapie badań często metody bezinwazyjne, przede wszystkich o charakterze geofizycznym. Fizyka i chemia przychodzą niejednokrotnie z pomocą archeologom w określaniu wieku zdobywanych przez nich świadectw kultury materialnej dawnych mieszkańców ziemi. Podczas wykładu zostaną przybliżone metody badawcze stosowane w archeologii, a także praca Archeologa w terenie, a potem w biurze.

godz. 11:00
„Elektronika w medycynie”
mgr inż. Mieczysław Kozak
były Główny Konstruktor Zakładów Radiowych Diora

Elektronika stała się doskonałym narzędziem umożliwiającym wykorzystanie wielu zjawisk fizycznych i chemicznych w realizacji różnych metod diagnostycznych w medycynie. Postęp w elektronice umożliwił również rozwój informatyki, która znalazła powszechne zastosowanie, również w medycynie. Prezentacja zawiera omówienie niektórych metod diagnostyki medycznej i leczenia.