DIORA – kolebka polskiej elektroniki

Elizabeth Stereo
2022-11-18 MMDZ

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa otrzymało dofinansowanie w kwocie 171 399,80 zł na realizację zadania pn. “DIORA – kolebka polskiej elektroniki” ze środków budżetu państwa w ramach programu rządowego Wspieranie działań muzealnych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultur.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Całkowita wartość projektu to 216 697,74 zł.

Zadanie będzie polegało na modernizacji wystawy stałej poświęconej Zakładom Radiowym Diora. Celem projektu “DIORA – kolebka polskiej elektroniki” jest zaprezentowanie dorobku Zakładów Radiowych, które przez 50 lat były dumą mieszkańców regionu dzierżoniowskiego. Jest to działanie, który koncentruje się na historii dzierżoniowskich Zakładów Radiowych Diora oraz ich wpływie na historię komunikacji radiowej, technikę i wzornictwo przemysłowe. Na wystawie prześledzimy historię Diory, jednak nie będzie to wystawa wyłącznie historyczna. Ważnym aspektem narracji będzie wątek wzorniczy – pokażemy dobrze zaprojektowane, piękne, a dziś już unikatowe radioodbiorniki Diory. Postaramy się też przybliżyć kulisy pracy w zakładzie zajmującym się produkcją urządzeń radiowych. Ważnym elementem wystawy będą wywiady z byłymi pracownikami Zakładów Radiowych Diora, którzy z własnej perspektywy opowiedzieli o pracy w przedsiębiorstwie. Dla osób, które pamiętają radioodbiorniki Diory, które stały w ich domach, tego typu wystawa będzie sentymentalną podróżą do przeszłości. Dla młodzieży z kolei lekcją historii, dzięki której zrozumieją, jaki postęp dokonał się przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie tylko w radiofonii, ale elektronice w ogóle.

Zadanie będzie realizowane do 17 grudnia 2023r. Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowane jest na 6 listopada 2023r.

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej