Digitalizacja cmentarza żydowskiego w Dzierżoniowie

2017-12-21 MMDZ

Od grudnia 2017 r. cmentarz żydowski w Dzierżoniowie ma swoje cyfrowe odwzorowanie w serwisie internetowym. Integralną częścią serwisu jest baza danych: grobów i osób pochowanych – połączona z mapą obiektu.

Baza udostępnia fotografię każdego nagrobka, informację o jego położeniu, dane personalne osób zmarłych (imię, nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci, nazwisko rodowe, imię ojca), a także tłumaczenia hebrajskich i niemieckojęzycznych inskrypcji na najstarszych pomnikach nagrobnych. Aktualnie zawiera 253 zinwentaryzowane nagrobki i 281 nazwisk osób pochowanych na cmentarzu.

Serwis jest dostępny pod adresem: http://zydowskicmentarzdzierzoniow.pl 

Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami przy wsparciu partnerskim Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
Projekt uzyskał dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.