Czasy Solidarności we wspomnieniach dzierżoniowian

2020-07-01 MMDZ

W tym roku mija 40 lat od powstania Solidarności – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

W nawiązaniu do tego jubileuszu Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami, przy wsparciu partnerskim NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie oraz Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, prowadzi projekt dokumentacyjny „Czasy Solidarności we wspomnieniach dzierżoniowian”.

Jego kontekst historyczny wyznaczają wydarzenia polityczne i społeczne ostatnich lat istnienia PRL-u, które inaugurują strajki i porozumienia sierpniowe, dające początek istnieniu Solidarności, a kończą wydarzenia, które doprowadziły do przełomu ustrojowego w Polsce. W założeniach realizatorów przedsięwzięcie ma utrwalać i upowszechniać wiedzę na temat tamtych wydarzeń, widzianych z perspektywy indywidualnej dzierżoniowian zaangażowanych w ruch Solidarności, toteż w ramach prowadzonych działań będą nagrywane relacje wspomnieniowe świadków historii oraz pozyskiwane archiwalia związane z tematyką projektową pochodzące z prywatnych zbiorów.

Zebrany materiał trafi do Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa dostępnego pod adresem dzierzoniowskiearchiwum.pl.

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.