Cmentarz, kapliczki i krzyże przydrożne w Pojanie Mikuli – dokumentacja terenowa polskiego dziedzictwa kulturowego w Rumunii

2024-07-10 MMDZ

Zaczynamy współpracę przy kolejnym projekcie Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa w partnerstwie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Związkiem Polaków w Rumunii.

Pojana Mikuli należy do największych polskich skupisk Polaków na Bukowinie. Celem projektu jest udokumentowanie cmentarza oraz najstarszych krzyży i kapliczek przydrożnych w polskiej części wsi. Jest to kontynuacja pracy wolontariuszy Głogowskiej Edukacji Kresowej na Bukowinie (docelowo stowarzyszenie planuje opisać wszystkie polskie cmentarze w tym regionie). W projekcie zaplanowano serię działań związanych z dokumentacją i inwentaryzacją, zbieraniem informacji ustnych o dokumentowanych obiektach oraz edukacją i upowszechnieniem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym na Bukowinie w Rumunii. Działania są ukierunkowane na tworzenie sieci współpracy i pamięć społeczną. Wolontariuszami będą członkowie Głogowskiej Edukacji Kresowej, znawcy Bukowiny i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zebrane materiały będą dostępne w bazie Instytutu Polonika, zostaną zaprezentowane w mediach i podczas spotkań upowszechniających w Polsce i w Rumunii. Powstanie strona internetowa, reportaż oraz film o realizacji projektu i jego efektach.
Projekt realizuje Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa w partnerstwie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa i Związkiem Polaków w Rumunii.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
„Polonika”